หน้าแรก หัวข้อข่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ข่าว: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ในหลวงและพระราชินีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระแก้วมรกต

วันนี้  เวลา 15.36 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ...

ในหลวง-พระราชินีทรงให้ความสำคัญกับเยาวชน โปรดเกล้าฯ จัดงานวันเด็กในเขตพระราชฐาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสอำนวยพรปีใหม่ 2563

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 ความว่า เนื่องในวาระขึ้นป...

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ แสดงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีในคอนเสิร์ตออร์เคสตร้า

“เจ้าหญิงดีไซเนอร์” คือบทบาทหนึ่งของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่คนไทยคุ้นหูคุ้นตากันมากที่สุด แต่นอกเหนือจากน...

โครงการพระราชดำริด้านแหล่งน้ำ ชโลมชีวิตอาณาประชาราษฎร์

"น้ำคือชีวิต" ข้อความตอนสั้น ๆ จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่นำมาซึ่งโค...

ในหลวงโปรดเกล้าฯให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยคลองด่าน สมุทรปราการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร...

ปีติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ที่ฉายกับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์ที่ฉายกับสมเ...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินี สำหรับเผยแพร่เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จำนว...

พระปฐมบรมราชโองการ ร.10 สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.9

"เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" จากพระปฐมบรมราชโองการของ "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรร...

ตราไว้ในแผ่นดิน

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช กับงานพัฒนาที่ทรงคิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพ...

ข่าวเด่นวันนี้