Home Tags พระราชดำริ

Tag: พระราชดำริ

“ปิดทองหลังพระ” ร่วมแชร์ประสบการณ์ “ระเบิดจากข้างใน” ใช้แนวพระราชดำริ หลักชัยผู้นำภูธร...

ผู้นำท้องถิ่น นักปกครอง ข้าราชการ พัฒนาการอำเภอ ผู้นำชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเรียนหลักการพัฒนาชุมชนแบบปิดทองหลังพระ ฟื้นความสุขในครัวเรือน พัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย พร้อมจัดทำแผนแก้ปัญหาแ...

สานต่อความดีที่พ่อทำ เด็กไทยจิตอาสา ดูแลผู้ป่วย โรคเรื้อน

พระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีต่อปวงชนชาวไทย ล้วนแต่ทำเพื่อให้ราษฎรชาวไทยได้อยู่ดีกินดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ และใช้ชีวิตได้อย่างสุขสงบและปลอดภัย เป...

ข่าวน่าสนใจ