หน้าแรก หัวข้อข่าว พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าว: พัฒนาอย่างยั่งยืน

the global goals

SDGs กรอบอาชีพยั่งยืน หนุนเศรษฐกิจ-แก้ไขปัญหาสังคม

จากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดทั่วโลก จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อการใช้ชีวิต การทำงาน ทั้งยังส่งผลให้เศรษฐกิจตกต่ำ และหลายธุรกิจเ...

“SDGs” ลดเหลื่อมล้ำ สะพานเชื่อม “สังคม-ธุรกิจ” ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ในงานสัมมนาเพื่อสังคม "SDGs ก้าวใหม่ธุรกิจไทย จากทุนหมู่บ้าน ถึงกระดานหุ้นโลก" โดย "หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ" 1 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา "ด...

ธุรกิจชูธง “พัฒนายั่งยืน” สร้างสมดุลเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม

จากงานสัมมนาเพื่อสังคมแห่งปี ประจำปี 2561 โดยมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมกับหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ในหัวข้อ "SDGs ก้าว...

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ยกศาสตร์พระราชา เป็นศาสตร์ที่จะนำไทยและโลกไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG...

“ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล” ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ในงานสัมมนา SDGs ก้าวใหม่ธุรกิจไทย จากทุ...

บทบาท “C asean” ผลักคนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงสังคม

จากแนวคิดของ "ฐาปน สิริวัฒนภักดี" กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่มองว่าธุรกิจของไทยเบฟมีการขยายไปยังต่างประเทศเ...

ข่าวเด่นวันนี้