Home Tags พูชิ

Tag: พูชิ

“นันทิยา เจียมอัมพร” ดันข้าวไทย ปั้นกราโนล่าแบรนด์ “พูชิ” ส่งออก

สัมภาษณ์ ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตอาหารในประเทศไทยกำลังถูกพัฒนาต่อเนื่อง ผู้ประกอบการหลายรายเริ่มมองเห็นเทรนด์อาหารสุขภาพที่ผู้บริโภคนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะผัก ผลไม้ ธัญพืช สามารถนำมาแปรรูปบริโภคได้หล...

ข่าวน่าสนใจ