หน้าแรก หัวข้อข่าว พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ

ข่าว: พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ

ผังน้ำของประเทศ เครื่องมือคุมบริหารจัดการน้ำ

ถ้าเคยดูผังน้ำ (Chart) แม่น้ำเจ้าพระยาและลำน้ำสาขา เริ่มตั้งแต่แม่น้ำปิง วัง ยม น่าน มาบรรจบกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่ จ.นครสวรรค์ แล้วไหลผ่า...

ในหลวงโปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ ฉบับแรกของประเทศไทย มีผลบังคับใช้ใน30วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบ...

วันนี้ (28 ธันวาคม 2561) นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บด...

ดัน พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ… รัฐต้อง “กล้า” เก็บเงินผู้ใช้น้ำ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้ทำวิจัย "การจัดสรรน้ำชลประทานให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศสูงสุด" จากความพยายามที่จะผ่าน ร...

เผยมุมมองเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย ปมกังขา”เก็บค่าน้ำ”ในพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ

18 ม.ค. 2561 อ.ชล บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงหัวข้อ "การเก็บค่าน้ำใน พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ...มุมมองเเละข้อเสนอทางเศรษฐศ...

เตะสกัด “พ.ร.บ.น้ำ”

คอลัมน์สามัญสำนึก โดย พิเชษฐ์ ณ นคร การผลักดันประกาศบังคับใช้ ร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำพ.ศ. ….ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญ...

เปิดร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ แขวน ม.39 ลดแรงต้านจัดเก็บค่าน้ำ

นับวันการหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมของประเทศหาได้ยากยิ่งขึ้นจากงบประมาณของรัฐที่มีจำกัดในการเวนคืนที่ดินและงบฯค่าก่อสร้างโครงการที่พุ่งขึ้นทุกปี ปั...

ข่าวน่าสนใจ