Home Tags ฟิซซ่า

Tag: ฟิซซ่า

มาลี รุกตลาดน้ำซ่า ส่ง “ฟิซซ่า” ซอลท์ตี้ เลมอน เอาใจความจี๊ดเจนซี 

มาลี แตกไลน์-ขยายพอร์ตรุกตลาดน้ำซ่า ส่ง “ฟิซซ่า” ซอลท์ตี้ เลมอน เอาใจความจี๊ดของเจนซี ด้วยความเปรี้ยวซ่อนเค็ม ซ่าซ่อนเปรี้ยว เลมอนแท้ซ่อนเกลือ กรุงเทพฯ – 29 สิงหาคม 2561 – มาลีกรุ๊ป เดินหน้าต่อยอดก...

ข่าวน่าสนใจ