หน้าแรก หัวข้อข่าว ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ข่าว: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

“สรรพากร” ขยายเวลาให้บริการ “โทร.1161” รองรับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

นายปิ่นสาย สุรัสวดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ด้วยขณะนี้เป็นช่วงเวลาของการยื่น...

กรมสรรพากรจี้ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภายใน 1 ต.ค.นี้

กรมสรรพากรขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีเงินได้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) สำหรับปีภาษี 2561 ยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที...

ข่าวเด่นวันนี้