Home Tags ภูมิ พีชวณิชย์

Tag: ภูมิ พีชวณิชย์

“ซีดีซี อิตาเลียน เฟสติวัล 2018” โชว์เฟอร์นิเจอร์หรูกว่าพันชิ้น ฉลอง 150 ปี ไทย-อิตาลี

ปี พ.ศ.2561 ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-อิตาลีครบรอบ 150 ปีพอดี คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) และ สถานเอกอัครราชทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย จึงร่วมกันจัดงาน “ซีดีซี อิตาเลียน เฟสติวัล 2018” งานแส...

ข่าวน่าสนใจ