หน้าแรก หัวข้อข่าว มจธ.

ข่าว: มจธ.

“มจธ.” จับมือ “เซ็นทรัล” พัฒนาบุคลากรซัพพลายเชน

เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนสำหรับธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบ omnichannel และบูรณาการศาสตร์การจัดการเฉพาะ...

“มจธ.+มน.” พลิกการศึกษา สร้างแพทย์นวัตกรรม-ดิจิทัลสู่สากล

ด้วยความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงทำให้หลายๆ ภาคส่วนต่างเตรียมความพร้อม เพื่อจะตั้งรับกับสิ่ง...

“มจธ.” ปักธงโมดูลทั้งระบบ ปูพรมเจาะตลาดวัยทำงาน

1-2 ปีที่ผ่านมา หลายมหาวิทยาลัยปรับตัวอย่างหนัก เพื่อพาตัวเองกระโดดจากวิกฤตสถาบันอุดมศึกษาที่จำนวนเด็กลดลงทุกปี ดังนั้น ภาพการปรับโมเดลธุรกิ...

นศ. “บางมด” เรียนรู้คู่สังคม สร้างกลไกงานวิจัยตอบโจทย์ชุมชน

หนึ่งในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) คือ "มุ่งธำรง ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี" ซึ่งนอกจากจะให้ความสำคัญก...

มจธ.เสริมทักษะผู้พิการ ติดอาวุธทักษะสร้างวิชาชีพ

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 33 ที่กำหนดให้สถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทำงานในอัตรา ...

ข่าวเด่น