Home Tags มจธ.

Tag: มจธ.

“มจธ.+มน.” พลิกการศึกษา สร้างแพทย์นวัตกรรม-ดิจิทัลสู่สากล

ด้วยความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงทำให้หลายๆ ภาคส่วนต่างเตรียมความพร้อม เพื่อจะตั้งรับกับสิ่งที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต ไม่เว้นแม้แต่ภาคการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนส...

“มจธ.” ปักธงโมดูลทั้งระบบ ปูพรมเจาะตลาดวัยทำงาน

1-2 ปีที่ผ่านมา หลายมหาวิทยาลัยปรับตัวอย่างหนัก เพื่อพาตัวเองกระโดดจากวิกฤตสถาบันอุดมศึกษาที่จำนวนเด็กลดลงทุกปี ดังนั้น ภาพการปรับโมเดลธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ จึงมีมาให้เห็นเป็นระยะ ๆ ไม่ว่าจะเป็นในแง...

นศ. “บางมด” เรียนรู้คู่สังคม สร้างกลไกงานวิจัยตอบโจทย์ชุมชน

หนึ่งในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) คือ "มุ่งธำรง ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี" ซึ่งนอกจากจะให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ด้านวิชาการอย่างเข้มข้น ยังผนวกด้วยการส่งเสริมใ...

มจธ.เสริมทักษะผู้พิการ ติดอาวุธทักษะสร้างวิชาชีพ

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 33 ที่กำหนดให้สถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทำงานในอัตรา 100 : 1 แต่เนื่องจากคนพิการขาดทักษะในการทำงานที่สอดคล้องกับค...

ข่าวน่าสนใจ