Home Tags มูลนิธิโตโยต้าประเทศไท

Tag: มูลนิธิโตโยต้าประเทศไท

มูลนิธิโตโยต้าฯ ปันโอกาสทางการศึกษา ส่งต่อความรู้ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน มอบทุน 1ล้านบาท แก่เยาวชนภาคใ...

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 จำนวน 136 ทุน รวมมูลค่า 1,000,000 บาท แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จาก 14 จังหวัดภาคใต้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อมุ่งห...

ทิศทางใหม่ “มูลนิธิโตโยต้าฯ” ตั้งรับสังคมสูงวัย-ปัญหาเยาวชน

ตลอดระยะเวลากว่า 26 ปีที่ "มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย" ก่อตั้งขึ้น โดยได้ดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล ที่มุ่งสนับสนุน ส่งเสริมสังคมให้เกิดความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้ขยายขอบเขตการทำงานออกไปอย่างก...

ข่าวน่าสนใจ