Home Tags มูลนิธิโตโยต้าประเทศไท

Tag: มูลนิธิโตโยต้าประเทศไท

มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบทุนนักเรียนนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 2 ล้านบาท

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบทุนการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 จำนวน 153 ทุน รวมมูลค่า 2,798,000 บาท เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่นักเรียนและนัก...

มูลนิธิโตโยต้าฯ ปันโอกาสทางการศึกษา ส่งต่อความรู้ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน มอบทุน 1ล้านบาท แก่เยาวชนภาคใ...

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 จำนวน 136 ทุน รวมมูลค่า 1,000,000 บาท แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จาก 14 จังหวัดภาคใต้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อมุ่งห...

ทิศทางใหม่ “มูลนิธิโตโยต้าฯ” ตั้งรับสังคมสูงวัย-ปัญหาเยาวชน

ตลอดระยะเวลากว่า 26 ปีที่ "มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย" ก่อตั้งขึ้น โดยได้ดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล ที่มุ่งสนับสนุน ส่งเสริมสังคมให้เกิดความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้ขยายขอบเขตการทำงานออกไปอย่างก...

ข่าวน่าสนใจ