หน้าแรก หัวข้อข่าว ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล

ข่าว: ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล

ม.ร.ว.ดิศนัดดา 5 ทศวรรษพัฒนา ลดเหลื่อมล้ำเศรษฐกิจ แก้สังคมแตกแยก

“เตือนคุณล่วงหน้า ทุกคำ ทุกข่าว” คือปรัชญาหลักในการทำงานของ “ประชาชาติธุรกิจ” นำเสนอวาระ-ปัญหา ทิศทาง เศรษฐกิจไทย-เศรษฐกิจโลก ทุกช่วงจังหวะก...

ประมวลภาพ งานสัมมนาเพื่อสังคมแห่งปี “แนวพระราชดำริ ภูมิคุ้มกันสังคม วัคซีนธุรกิจยั่งยืน”

วันที่ 16 กันยายน 2562 “ประชาชาติธุรกิจ” ร่วมมือกับ “มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ” จัดงานสัมมนาเพื่อสังคมแห่งปี ในชื่อว่า “แนวพร...

แนวพระราชดำริ ภูมิคุ้มกันสังคม วัคซีนธุรกิจยั่งยืน

อาจเป็นเพราะเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs-sustainable development goals) ไม่เพียงมุ่งขจัดความยากจนในทุกมิติ หากยังเน้นการสร้างความสมดุลร...

“บิ๊กตู่” ลงพื้นที่ยะลา ดูงานปิดทองหลังพระ “ม.ร.ว.ดิศนัดดา” ร่วมแก้เศรษฐกิจ-ภัยแล้ง ชายแดนใต้...

"ม.ร.ว.ดิศนัดดา" ขยายผลแก้เศรษฐกิจ-ภัยแล้ง เพิ่มผลผลิตพืชเกษตร ทุเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต้ บล็อกทางผ่านยาเสพติดชายแดนเหนือ สนองแนวพระราชดำริห...

ปิดทองฯ “เก้าปี ก้าวหน้า” สร้างรายได้+ความสุขให้ชาวบ้าน

นับตั้งแต่ปี 2553 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ก่อตั้งขึ้น และ...

ชูปรัชญาพอเพียง ตั้งรับโลกป่วน กำจัดจุดอ่อน สร้างสมดุลเศรษฐกิจ

นอกจากการแถลงข่าว "เก้าปี ก้าวหน้า" เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และผลงาน 9 ปี ของ "สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ...

“ม.ร.ว.ดิศนัดดา” ปิดทองหลังพระ 9 ปี พื้นที่ต้นแบบ 9 จังหวัด ดันชาวบ้านรายได้เพิ่ม 5 แสน/ครัวเรือน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ แถลงผลการดำ...

สืบสานปณิธานรัชกาลที่ 9 “ปิดทอง” ดึงเอกชนขับเคลื่อนชุมชน

เนื่องด้วยโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 โดยมีพันธกิจที่สำคัญคือเพื่อฉลองพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในพระบาทส...

จากศาสตร์พระราชา สู่ SDGs พัฒนาไทยอย่างยั่งยืน

เพราะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals-SDGs) เป็นการสานต่อภารกิจการทำงาน ในการขจัดความยากจนในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และเน...

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ยกศาสตร์พระราชา เป็นศาสตร์ที่จะนำไทยและโลกไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG...

“ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล” ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ในงานสัมมนา SDGs ก้าวใหม่ธุรกิจไทย จากทุ...

ข่าวเด่น