Home Tags ม.เกษตร

Tag: ม.เกษตร

ม.เกษตรดันอุตฯชีวภาพ ปั้นคนก้าวทันเทคโนโลยี

"ม.เกษตรฯ" ชูมือโปรด้านเกษตร เปิดหลักสูตรพัฒนาคนด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สร้างผู้เชี่ยวชาญ-นักวิจัยเฉพาะด้าน ขานรับยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบายรัฐ ชูจุดแข็งใช้วัตถุดิบในประเทศ ข้าว-อ้อย-มันสำปะหลัง ดันไทยเ...

ข่าวน่าสนใจ