Home Tags ยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa)

Tag: ยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa)

‘บิ๊กป้อม’ยัน ยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวจีน-อินเดีย 1 ปีนานไป

 พล.อ.ประวิตร ยืนยัน ยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวชาวจีน-อินเดีย 1 ปีนานไป 15-30 วันพอได้ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะร...

ข่าวน่าสนใจ