Home Tags ย้ายสวนสัตว์ดุสิต

Tag: ย้ายสวนสัตว์ดุสิต

บอร์ดสวนสัตว์ประชุม 12 ธ.ค. หารือย้ายเขาดินไปคลองหก

จากกรณีที่จะมีการย้ายสวนสัตว์ดุสิตไปยังบริเวณคลองหก ฝั่งตะวันออก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พื้นที่ประมาณ 300 ไร่ โดย พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (...

ข่าวน่าสนใจ