Home Tags รถไฟจีน-ลาว

Tag: รถไฟจีน-ลาว

หวั่นพญามังกรเบี้ยวดีล โครงการรถไฟ “จีน-ลาว”

"จีน" ในฐานะผู้ลงทุนขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำลังสร้างความกังขาหลายเรื่องกับ "สปป.ลาว" ในโครงการรถไฟจีน-ลาว ส่วนหนึ่งของ "เส้นทางรถไฟคุนหมิง-สิงคโปร์" ที่ครอบคลุม สปป.ลาว-ไทย-มาเลเซีย-ส...

ข่าวน่าสนใจ