Home Tags รากหญ้า

Tag: รากหญ้า

แก้จนรอบใหม่จ่ายยาให้ถูกโรค

บทบรรณาธิการ เศรษฐกิจรากหญ้าที่ยังฟุบไม่ฟื้น สวนทางกับรายได้ของคนระดับบน และยอดขายของธุรกิจขนาดใหญ่ที่ขยายตัวต่อเนื่อง จนดูเหมือนกำลังซื้อและการบริโภคโดยรวมทั้งระบบดีขึ้น แต่ในความเป็นจริงเป็นภาพลว...

รากหญ้าเฉา! ผลสำรวจแบงก์ออมสินชี้ฐานรากรู้สึก ศก.แย่

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสินเผย ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก ไตรมาส 2 ปี 2560 และผลสำรวจการใช้บริการทางการเงินในรูปแบบ Digital Banking ของประชาชนระดับฐานราก นายชาติชา...

ข่าวน่าสนใจ