Home Tags รางวัลออกแบบ

Tag: รางวัลออกแบบ

“นิปปอนเพนต์” ปั้นเด็กไทย คว้ารางวัลออกแบบที่สิงคโปร์

ปัจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสูง จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในหลากหลายวงการ โดยเฉพาะการออกแบบย่านวัฒนธรรมและชุมชนต่าง ๆ ล้วนเผชิญกับการพัฒนา และมีคนรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่ จนทำให้ย่านชุมชนดั้งเดิ...

ข่าวน่าสนใจ