หน้าแรก หัวข้อข่าว ราชกิจจาฯ

ข่าว: ราชกิจจาฯ

ราชกิจจานุเบกษา รูปสัญลักษณ์ประกาศราชกิจจาฯ

คำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดตั้ง “หน่วยงานพิเศษ” เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน...

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระ...

ราชกิจจาฯเผยแพร่ “คำสั่งนายกรัฐมนตรี” แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอ...

ราชกิจจาฯเผยแพร่แถลงการณ์สำนักนายกฯ “การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน”

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชกำหนดการบริหารราชก...

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

วันที่ 11 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล...

สธ.ออกประกาศให้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลล้างมือดำเนินการตามกม.เครื่องสำอาง เพื่อความรวดเร็ว

วันที่ 9 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อ...

ข่าวเด่นวันนี้