Home Tags ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

Tag: ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

ผ่า กม.วินัยการเงินการคลัง 8 กฎเหล็กวิธีของบประมาณ

ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ จะมีกฎหมายฉบับหนึ่งที่อาจเป็นหนึ่งในกฎหมายสำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นั่นคือร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วย...

ข่าวน่าสนใจ