Home Tags ลดความอ้วน

Tag: ลดความอ้วน

“เด็กอ้วน” เสี่ยงโรค พ่อแม่อย่าละเลย

ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงการรับประทานอาหาร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นกับคนทุกเพศทุกวัย รวมทั้งเด็กด้วย เนื่องจากชีวิตที่ต้องเร่งรีบและแข่งขันกับเวลา พ...

นวัตกรรมข้าวน้ำตาลต่ำ กินอิ่มสบายใจ ไม่ต้องลดแป้ง

อย่างที่ได้ยินกันมาว่า "ข้าว" เป็นอาหารที่มีน้ำตาลสูง การกินข้าวเยอะทำให้อ้วน และส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน รวมถึงอาจจะเป็นปัจจัยก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้ เมื่อ "ข้าว" ซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทยแล...

ข่าวน่าสนใจ