Home Tags วัดกามากยา

Tag: วัดกามากยา

“Yoga Day” จากแดนภารตะ ถิ่นกำเนิดของโยคะ (ภาพชุด)

รอยเตอร์ส รวบรวมภาพในวัน "Yoga Day" ในวันที่ 21 มิ.ย.ของทุกๆ ปี ตามคำกำหนดของสหประชาชาติ (UN) "อินเดีย" เรียกได้ว่าเป็น "ต้นกำเนิดโยคะ" เป็นชื่อเรียกจากกลุ่มนักปฏิบัติทางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ในอิ...

ข่าวน่าสนใจ