หน้าแรก หัวข้อข่าว วันพืชมงคล

ข่าว: วันพืชมงคล

ชมภาพ พิธีหว่านข้าวพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ชมภาพบรรยากาศ พิธีหว่านข้าวพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่สวนจิตรลดา  วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. พลเอก สุรยุทธ์ จุลา...

วิถีใหม่ “พิธีหว่านข้าวพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ”

วิถีใหม่ “พิธีหว่านข้าวพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” ยุคโควิด วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธ...

ข่าวเด่นวันนี้