Home Tags วินัยการเงินการคลัง

Tag: วินัยการเงินการคลัง

ผ่า กม.วินัยการเงินการคลัง 8 กฎเหล็กวิธีของบประมาณ

ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ จะมีกฎหมายฉบับหนึ่งที่อาจเป็นหนึ่งในกฎหมายสำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นั่นคือร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วย...

ข่าวน่าสนใจ