Home Tags วิลล่า

Tag: วิลล่า

พบวิลล่าโผล่บนยอดเขาสูง ไม่มีใบอนุญาต ต่างชาติแฉเคยถูก จนท.รัฐเรียกเงิน 8 แสนแล้วทุกอย่างจบ

ทหาร-ตำรวจ-ฝ่ายปกครอง-เทศบาล ตรวจเจอวิลล่าเปิดเป็นโรงแรมตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชัน ก่อสร้างโดยที่ไม่มีใบอนุญาตก่อสร้าง และไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เปิดมานานกว่า 1 ปี เจ้าของชาวเยอรมันแฉ!!ตอนก่อสร้า...

ข่าวน่าสนใจ