Home Tags วีนามิลค์

Tag: วีนามิลค์

2 ยักษ์เกษตรเวียดนาม ใช้ AI “ลดคน-เพิ่มผลผลิต”

ภาคเกษตรและประมงของเวียดนามพยายามยกระดับสู่ "เกษตรอัจฉริยะ" ตามนโยบายอุตสาหกรรม 4.0" ของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มผลผลิตในการส่งออก และลดต้นทุนทางธุรกิจ นิกเคอิ เอเชียน รีวิว รายงานว่า สองย...

ข่าวน่าสนใจ