เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
หน้าแรก หัวข้อข่าว ศาสตร์พระราชา

ข่าว: ศาสตร์พระราชา

เสียงจากแผ่นดิน ตอน 5 ชุมชนจัดการตัวเอง ยืนหยัดอย่างแข็งแรง

เสียงจากแผ่นดิน ตอน 5 “บ้านเตย” อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ชุมชนจัดการตนเอง เร่ิมต้นจากการทำบัญชีครัวเรื่อนและนั่งถกวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันของคนในชุ...

ถอดศาสตร์พระราชา “ในหลวง ร.9” “กฎหมายต้องไม่กดขี่ประชาชน”

การประชุมเวทีสาธารณะ ว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3 หัวข้อ "หลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ...

ข่าวเด่นวันนี้