Home Tags ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร

Tag: ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร

สกอ. จับมือ 5 ภาคีวิจัย หนุนทุนเทคโนฯการแพทย์

สกอ.ผนึกกำลัง 5 หน่วยงานวิจัยหลัก เปิดตัว "โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์" หรือ "TMTE Fund (Thailand MED TECH Excellence Fund) เพื่อต่อยอดงานวิจัยที่มีศักยภาพสู่พาณิชย์ แล...

สร้างอาชีวะ+บัณฑิตพันธุ์ใหม่ ป้อนตลาด New Growth Engine

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2561 มีการเห็นชอบในหลักการโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 แ...

ข่าวน่าสนใจ