หน้าแรก หัวข้อข่าว สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ข่าว: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 14 องค์กรบริหารสู่ความเป็นเลิศ

รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความ...

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปรับเกณฑ์นำองค์กรรับโลกเปลี่ยน

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต...

TQA รางวัลผลักดันองค์กรไทยสู่ความเป็นเลิศ ประกาศปรับเกณฑ์ปี 65-66

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ปรับเกณฑ์สอดรับโลกใหม่ ยกระดับศักยภาพองค์กรไทยทัดเทียมสากล ว...

4 กูรูชี้องค์กรศตวรรษ 21 “ความเร็ว+นวัตกรรม=ความยั่งยืน”

ต้องยอมรับว่าบทบาทของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรมไม่เพียงเป็นหน่วยงานที่เดินหน้าผลักดันในการยกระดับผลิตภาพ (productivity) ของ...

ทรู คว้ารางวัล Thailand Quality Award จากเวทีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2563 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติประกาศรายชื่อองค์กรไ...

ความเหลื่อมที่ล้ำลึก

คอลัมน์ CSr Talk โดย สุรีพันธุ์ เสนานุช สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ภาพความโกลาหลจากการจลาจลในเมือง Gotham ในตอนจบของภาพยนตร์เรื่อง ...

ทุกคนคือผู้นำ

คอลัมน์ CSR Talk สุรีพันธุ์ เสนานุช สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จากรายงานฉบับล่าสุดขององค์การสหประชาชาติพบว่า ความคืบหน้าของการดำเนินการ...

เท่าทันความท้าทาย

คอลัมน์ CSR Talk โดย สุรีพันธุ์ เสนานุช สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ   ในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่โหมพัดระลอกแล้ว ระลอกเล่าอย่างไม่มีท่าท...

13 องค์กรกวาดรางวัล TQC/TQC Plus

เมื่อเร็วๆ นี้สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติประกาศรายชื่อ 13 องค์กรที่ผ่าน...

กระบวนการทางที่ไม่ผ่าน

คอลัมน์ CSR Talk โดย สุรีพันธุ์ เสนานุช สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ   ในยุคสมัยที่ CSR เป็นตรายางขององค์กรปรากฏเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลงา...

ข่าวเด่นวันนี้