Home Tags สถาบันไทยพัฒน์

Tag: สถาบันไทยพัฒน์

ไทยพัฒน์ เปิดตัว “SDC” ดันไทยขึ้นผู้นำข้อมูลความยั่งยืน

จากฐานข้อมูล "GRI Sustainability Disclosure Database (SDD)" ขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative : GRI) ที่เป็นแหล่งรวมข้อมูลรายงานแห่งความยั่งยืนของกิจการทั่วโลก...

Value x Impact พลังสร้างความยั่งยืนสู่กิจการ

หลังจากที่ "สถาบันไทยพัฒน์" มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปิด` "ร้านค้าความยั่งยืน (Sustainability Store)" ที่รวบรวมเอาเครื่องมือ และประสบการณ์ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนการดำเนินค...

Value x Impact แนวทาง CSR ปี”62

คอลัมน์ CSR Talk โดย พิพัฒน์ ยอดพฤติการ   ในรอบปีที่ผ่านมา ความตื่นตัวในเรื่องของการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) มีปัจจัยจากแรงขับดันหลักในสองขั้ว คือ การทำตามกระแส ทั้งที่เกิดจาก...

Thaipat ESG Index สร้างความยั่งยืนเทียบชั้นดัชนีโลก

นับตั้งแต่ปี 2558 ที่สถาบันไทยพัฒน์ได้จัดทำ ESG100 ซึ่งเป็นรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG (environmental, social, governance) จำนวน 100 บริษัท โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนส...

สังคมที่เราต้องการ

คอลัมน์ Social Talk โดย พิพัฒน์ ยอดพฤติการ สถาบันไทยพัฒน์   หัวหน้ารัฐบาลได้ลั่นวาจาว่า กุมภาพันธ์ ปี"62 จะมีการเลือกตั้ง ฉะนั้น จากนี้ไปอีก 9 เดือน บรรดาพรรคการเมืองทั้งหลายจะต้องมีนโยบายที่...

ไทยพัฒน์เผย ESG100 เล็งออก ESG Index ก.ค.นี้

สถาบันไทยพัฒน์ได้จัดทำรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG (environmental, social, governance) จำนวน 100 บริษัท หรือกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ตั้งแต่ปี 2558 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้านค...

Sustainability Store ยกระดับธุรกิจไทยสู่ความยั่งยืน

นับตั้งแต่สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มบุคคลในแวดวงธุรกิจ เอกชน จำนวนหนึ่งที่ต้องการหาวิธีในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่อิ...

สังคมแห่งการชี้นำ โดย พิพัฒน์ ยอดพฤติการ

คอลัมน์ Social Talk โดย พิพัฒน์ ยอดพฤติการ สถาบันไทยพัฒน์ ปรากฏการณ์ทางสังคมในแต่ละยุคสมัย สามารถอธิบายได้ด้วยการค้นหาตัวแปร หรือปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของวิถีชีวิตผ...

ข่าวน่าสนใจ