Home Tags สนามฟุตบอลโลก

Tag: สนามฟุตบอลโลก

11 เมือง 12 สนาม สังเวียนฟาดแข้งฟุตบอลโลก 2018

รัสเซีย ประเทศเจ้าภาพฟุตบอลโลกครั้งนี้ เป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก กินพื้นที่ 2 ทวีป ทั้งเอเชียและยุโรป เมืองที่เป็นเจ้าภาพฟุตบอล 10 เมืองอยู่ในทวีปยุโรป และอีก 1 เมืองอยู่ในทวีปเอเชีย ซึ่งท...

ข่าวน่าสนใจ