Home Tags สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (เฟทโก้)

Tag: สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (เฟทโก้)

‘เฟทโก้’จับตาเลือกตั้ง ชี้มีปัจจัยดึงฟันด์โฟลว์ไหลเข้าตลาดหุ้นไทยปลายปี

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (เฟทโก้) เปิดเผยว่า ความชัดเจนเรื่องกฎหมายลูกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) สภาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จะเกี่ย...

ข่าวน่าสนใจ