หน้าแรก หัวข้อข่าว สภาพคล่อง

ข่าว: สภาพคล่อง

การเงิน ตลาดหุ้น ตลาดตราสารหนี้ กราฟ เศรษฐกิจ

ปัญหาหลังโควิดที่ต้องรับมือ หนี้พุ่ง-สภาพคล่องล้น-ฟองสบู่ตลาดเงิน

ช่วยกันคิด ถนอมศรี ฟองอรุณรุ่ง โควิด-19 ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในปี 2020 เป็นมูลค่ามหาศาล โดยประมาณว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะหดตัวถึงร...

ข่าวเด่นวันนี้