หน้าแรก หัวข้อข่าว สมชาติ พงคพนาไกร

ข่าวเกี่ยวกับ: สมชาติ พงคพนาไกร

เปิดมุมมอง “สมชาติ พงคพนาไกร” ดันตั้ง “ระเบียงเศรษฐกิจอีสานใต้”

สัมภาษณ์ องค์กรภาคเอกชนอย่างหอการค้าไทย ถือเป็นกำลังหลักสำคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นสถาบันพัฒนาบุคลากร ให้ข้อมูลคว...

ติดตามเรา

ข่าวน่าสนใจ