Home Tags สังคโลก

Tag: สังคโลก

“สังคโลก” ความงามข้ามกาลเวลา ดึงนวัตกรรมพัฒนาสู่สินค้าร่วมสมัยเพื่อสืบทอดอย่างยั่งยืน

กว่า 700 ปี ที่ศิลปะและภูมิปัญญาการทำเครื่องสังคโลก “ของดี” จังหวัดสุโขทัย ได้สืบทอดกันมานานจากรุ่นสู่รุ่น และยังคงเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนเข้าไปชื่นชม ซื้อหา เป็นของฝากของที่ระลึก ...

ข่าวน่าสนใจ