Home Tags สัมมนา Game Changer

Tag: สัมมนา Game Changer

เปลี่ยนเกม เปลี่ยนผลลัพธ์ เปลี่ยนอนาคต

งานสัมมนา Game Changer โดย “ประชาชาติธุรกิจ” เมื่อปีที่ผ่านมา ยังมีเรื่องราวใหม่ๆ ให้ติดตาม เป็นที่มาของ Game Changer Part II ในวันนี้ เมื่อ Digital Disruption ไล่ล่าธุรกิจ เกมใหม่ เปลี่ยนอนาคต คือ ค...

ข่าวน่าสนใจ