Home Tags สามเณรปลูกปัญญาธรรม

Tag: สามเณรปลูกปัญญาธรรม

ซีอีโอเครือเจริญโภคภัณฑ์ รับรางวัล “คนไทยตัวอย่าง” ปี’62

รายงานข่าวจากกลุ่มทรูเปิดเผยว่า สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ได้มอบรางวัล “คนไทยตัวอย่าง” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 สาขาสื่อสารมวลชนตัวอย่างดีเด่น แก่ นายศุภชัย เ...

เริ่มแล้ว “เรียลลิตี้ธรรมะ” สามเณรปลูกปัญญาธรรมปีที่ 8 สัญจรสวนโมกข์

รายงานข่าวจากกลุ่มทรูเปิดเผยว่าโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม เป็นโครงการที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัต...

ข่าวน่าสนใจ