Home Tags สารคดีเสียงจากแผ่นดิน

Tag: สารคดีเสียงจากแผ่นดิน

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.18 “ฟาร์มทะเลผสมผสาน” แหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการประมงแก่เกษตรกร ต.บา...

จากพื้นที่นาเกลือสู่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นฐานการเรียนรู้ และช่วยแ...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 3 EP.17 บ้านปากบางท่าข้าม จ.สุราษฎร์ธานี “ฟื้นฟูดิน ยกระดับการปลูกพืชผั...

"การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนารูปแบบการผลิต ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด แต่เกษตรกรไทยหลายๆ คนกลับไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เนื่องจากไม่คุ้นเคย และเกรงจะทำไม่ได้" แต่การอยู่กับระบบการผ...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.15 กลุ่มปลูกผักอินทรีย์โพธิ์ศรีสำราญ “ต้นแบบปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพ...

การใช้สารเคมีในการทำการเกษตรนอกจากก่อปัญหาให้กับผู้บริโภคแล้วยังส่งผลย้อนกลับสู่ตัวเกษตรกรในรู้แบบสารเคมีตกค้าง ส่งผลต่อสุขภาพเป็นวงกว้าง ชุมชนบ้านโพธิ์ศรีสำราญตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน ตอน : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงให...

"จากกลุ่มแม่บ้านเล็กๆ เพียง 17 ราย ได้พิสูจน์ให้ว่า ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานที่เต็มกำลังและมีความสามัคคีกันในกลุ่ม สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส สามารถพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่าให้วัตถุดิบที่มีในชุมช...

เสียงจากแผ่นดิน : ตอน “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารบ้านสองแคว”

เสียงจากแผ่นดิน : ตอน "วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารบ้านสองแคว" แปรรูปสินค้าเกษตร เพิ่มมูลค่าสู่โอทอประดับประเทศ สร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน จากวิกฤติกลายเป็นโอากาส เมื่อคนในชุมชนรวมกลุ่มนำวัตถุ...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน ตอน “บ้านสองพี่น้อง” ชุมชนจัดการตนเอง สร้างชุมชนเข้มแข็งด้วย “เศรษฐกิจพอเพียง”...

จากชุมชนที่ดำรงชีวิตอยู่แบบเดิมๆไม่มีการปรับตัวหรือพัฒนาอาชีพ และไม่เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่จากภายนอก จนกลายมาเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน แต่การเปิดใจยอมรับที่เริ่มจากผู้นำ ช...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.10 “ชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา” จ.ราชบุรี วิถีแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

ชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา ส่วนใหญ่จะยึดอาชีพเลี้ยงโคนม แต่ต้องประสบปัญหาต้นทุนการเลี้ยงที่สูง เกษตรกรต้องหยุดกิจการและหันไปยึดอาชีพอื่นทดแทน เนื่องจากหนี้สินที่เกิดจากการลงทุนในภาคเกษตรแต่ละปีส่งผลทำให้ตัวเล...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.9 “ป่าชุมชนดงมัน…คลังอาหารโอทอปคนรักษ์ป่า”

ปัญหาภัยธรรมชาติเป็นปัญหาใหญ่ที่ชาวบ้านในเขตพื้นที่ป่าชุมชนดงมัน ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและเป็นเส้นทางน้ำไหลผ่าน ทำให้ประสบปัญห...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.7 ผลไม้ที่ขึ้นหน้าฟีดในสังคมออนไลน์ที่บ่อยที่สุดตอนนี้คงหนีไม่พ้นทุ...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.7 ผลไม้ที่ขึ้นหน้าฟีดในสังคมออนไลน์ที่บ่อยที่สุดตอนนี้คงหนีไม่พ้นทุเรียน ซึ่งมีหลากหลายพันธุ์ให้เลือกตามชอบ หนึ่งในนั้นคือ "ทุเรียนภูเขาไฟ" แต่กว่าจะมาโด่งดังอย่า...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.5 “เกษตรหลากหลาย สร้างความสำราญให้ชุมชน”

จากอดีตชุมชนที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างอ้อย ของชาวบ้านบึงสำราญ ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร ทำให้สร้างได้เพียงปีละ 1 - 2 ครั้ง เท่านั้น ส่งผลให้การพัฒนาหมู่บ้านเป็นไปได้ช้า บางปีถึงกับหยุดชะงั...

ข่าวน่าสนใจ