หน้าแรก หัวข้อข่าว สารคดีเสียงจากแผ่นดิน

ข่าว: สารคดีเสียงจากแผ่นดิน

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6-EP.6 ตอน : “ก๊าชชีวภาพ ถ่านอัดแท่ง” พลังงานสะอาดสร้างอาชีพ-ลดรายจ่าย อ.มัญจา...

ทำได้จริง “ก๊าชชีวภาพ – ถ่านอัดแท่ง” พลังงานสะอาดสร้างอาชีพ ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ต้นแบบชุมชนพลังงานทางเลือก ใครจะไปคิดว่ามูลสุ...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.4 ตอน : ถั่วดาวอินคา ขุมทรัพย์แห่งชุมชนบ้านกุดตาเพชร จังหวัดลพบุรี...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 - EP.4 ตอน : ถั่วดาวอินคา ขุมทรัพย์แห่งชุมชนบ้านกุดตาเพชร จังหวัดลพบุรี จากพืชที่เกือบทำให้ชุมชนล้มละลาย สู่การพัฒนา...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #6 – EP.3 ตอน : ชุมชนบ้านสถาน 2 หมู่บ้านนี้สุขภาพดีทั้งชุมชน

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #6 - EP.3 ตอน : ชุมชนบ้านสถาน 2 หมู่บ้านนี้สุขภาพดีทั้งชุมชน เพราะที่นี้ ผักสด น้ำดี ผลิตได้ตลอดปี การันตรี อินทรีย์ 1...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.2 ตอน : “ธนาคารชุมชนบ้านม้าร้อง”

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 - EP.2 ตอน : "ธนาคารชุมชนบ้านม้าร้อง" ขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ด้วยการส่งเสริมการออมเพื่อสร้างวินัยให้กับคน...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6-EP1 ตอน : “ธนาคารชุมชนโป่งไทร” แหล่งเงินทุนจากคนในชุมชน เพื่อคนในชุมชนอย่างย...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 - EP.1 ตอน : “ธนาคารชุมชนโป่งไทร” แหล่งเงินทุนจากคนในชุมชน เพื่อคนในชุมชนอย่างยั่งยืน บ้านโป่งไทร หมู่ 8 ตำบลลำสม...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #5 EP.23-นอนโฮมสเตย์ ชิมอาหารทะเลสดๆ ที่ชุมชนเกาะพิทักษ์ จ.ชุมพร

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #5 EP.23 - นอนโฮมสเตย์ ชิมอาหารทะเลสดๆ ที่ชุมชนเกาะพิทักษ์ จ .ชุมพร หมู่บ้านที่มีหนี้สินครัวเรือนรวมกว่า 29 ล้านบาท แ...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #5 EP.22 – เกาะพิทักษ์ @ชุมพร ชุมชนแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธร...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #5 EP.22 - เกาะพิทักษ์ @ชุมพร ชุมชนแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยคนในชุมชน . #เกาะพิทักษ์ #ช...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #5 EP.21-วิสาหกิจชุมชนบ้านศรีทอง จ.เพชรบูรณ์ ผลิตผักปลอดภัยส่งห้างสรรพสินค้า

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #5 EP.21 - วิสาหกิจชุมชนบ้านศรีทอง จ.เพชรบูรณ์ ผลิตผักปลอดภัยส่งห้างสรรพสินค้า ร่วมกันผลิต ร่วมกันขาย ร่วมกันแบ่งรายได...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #5 EP.20-งานศิลปาชีพ เสริมความมั่นคงชายแดนไทย-พม่า “บ้านพุระกำ”

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #5 EP.20-งานศิลปาชีพ เสริมความมั่นคงชายแดนไทย-พม่า "บ้านพุระกำ" ชุมชนสุดท้ายติดเทือกเขาตะนาวศรี #ชุมชนเข้มแข็ง #ศิล...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5-EP.19 : ถอดบทเรียน “กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรอู่ทองฯบ้านตาลลูกอ่อน” ต.เจดีย์ อ.อู...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 - EP.19 : ถอดบทเรียน "กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรอู่ทองฯบ้านตาลลูกอ่อน" ต .เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี รวมกลุ่มสร้างกองทุ...

ข่าวเด่น