Home Tags สารคดีเสียงจากแผ่นดิน

Tag: สารคดีเสียงจากแผ่นดิน

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.4 “ธุรกิจเพาะกล้าบ้านท่าไม้ ยกระดับการผลิต สร้างความสำเร็จที่เปี่ยม...

ความสำเร็จกลุ่มเกษตรกรเพาะกล้าบ้านท่าไม้ จ.นครสวรรค์ ที่ยกระดับการทำนาแบบเดิมๆ สู่การทำนาแบบครบวงจร มีการชักชวนสมาชิกเข้ามาทำงานร่วมกันในรูปแบบกลุ่ม เน้นให้ทุกคนลงมือทำด้วยตัวเองในทุกกิจกรรมที่เกิด...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.2 “รวมใจเป็นหนึ่ง มุ่งมั่นพัฒนา คุณภาพมะม่วงสู่ระดับสากล”...

ปริมาณผลผลิตมะม่วงที่มากขึ้นของชาวสวนมะม่วง ต.หินซ้อน อ.พนมสารคราม จ.ฉะเชิงเทรา แทนที่จะเป็นเรื่องดีแต่กลับสวนทางกับราคารับซื้อในแต่ละปี ปัญหาส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการขาดคุณภาพและเอกลักษณ์ของมะม่วงที...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.1 ตอน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองจิกสี

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.1 ตอน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองจิกสี ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร "พัฒนาอาชีพ ปลูกพืชผักสวนครัว เสริมเศรษฐกิจชุมชน" จากวัฒนธรรมและรูปแบบการทำเกษตร...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน : ตอน “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านหนองโสน” ต.เขาคีริส อ.พราน...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน : ตอน "วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านหนองโสน" ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร "จากชุมชนเกษตรเชิงเดี่ยวที่เน้นปริมาณ สู่การทำเกษตรแบบผสมผสาน โดยพลิกวิกฤติ...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.22 ชุมชนต้นแบบกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเหล่าดู อ.หนองยวง อ.เว...

"จากหมู่บ้านที่ประสบปัญหาหนี้นอกระบบ พัฒนาจนได้รับการยอมรับว่ามีการบริหารและการจัดการกองทุนที่เข้มแข็ง สามารถยกระดับเป็นชุมชนต้นแบบกลุ่มออมทรัพย์ที่ไม่ต้องพึ่งพิงเงินสนับสนุนจากภายนอก" https://www....

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.19 “กาแฟนายูง” ของดีชุมชน สร้างวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน...

ชุมชนตำบลบ้านก้อน อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่เป็นภูเขากว่าร้อยละ 80 ทำให้มีสภาพอากาศที่เย็น และเป็นต้นกำเนิดของลำห้วยหลายสาย ดินจึงมีความอุดมสมบูรณ์สูง การเกษตรจึงถือเป็นอาชีพหลักของคนที่นี...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.18 บึงกาฬหน้าเดิน รวมกลุ่มสหกรณ์ จัดตั้งชุมนุม รับซื้อน้ำยางสด แปร...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.18 บึงกาฬหน้าเดิน รวมกลุ่มสหกรณ์ จัดตั้งชุมนุม รับซื้อน้ำยางสด แปรรูปหมอนยางพารา เพิ่มมูลค่าและสร้างทางรอดให้กับเกษตรกรชาวสวนยางกว่า 1 ล้านไร่ แต่กว่าจะประสบความสำเร...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.17 สร้างป่าชุมชนไม้พะยูง ป่าไม้พะยูงผืนสุดท้ายของโลก ตอนที่ 2

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าที่ต้นไม้หนึ่งต้นจะสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ให้ทั้งร่มเงาและความอุดมสมบูรณ์ และยังยากยิ่งกว่าในการที่จะดูแลและอนุรักษ์ต้นไม้เหล่านี้ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไม้ที...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.16 สร้างป่าชุมชนไม้พะยูง ป่าไม้พะยูงผืนสุดท้ายของโลก ตอนที่ 1

เวลาได้ยินข่าวเกี่ยวกับไม้พะยูง ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข่าวการลักลอบตัด เหตุเพราะไม้พระยูงเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีราคาในตลาดต่างประเทศสูง จนสถานการณ์ไม้พะยูงในบ้านเราเข้าขั้นวิกฤต การปลูกทดแทนก็ไม่อาจแก้...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน Season 2 EP.15 วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ ตอนที่ 2

จากความร่วมมือแก้ปัญหาพื้นที่ป่าทับซ้อนกับที่ทำกินของชาวบ้านชุมชนตำบลซับสีทอง จ.ชัยภูมิ จนก่อเกิดเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งในการปกป้องอนุรักษ์ผืนป่า และพัฒนาต่อยอดสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว และใช้ประโ...

ข่าวน่าสนใจ