Home Tags สารคดีเสียงจากแผ่นดิน

Tag: สารคดีเสียงจากแผ่นดิน

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.10 “ชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา” จ.ราชบุรี วิถีแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

ชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา ส่วนใหญ่จะยึดอาชีพเลี้ยงโคนม แต่ต้องประสบปัญหาต้นทุนการเลี้ยงที่สูง เกษตรกรต้องหยุดกิจการและหันไปยึดอาชีพอื่นทดแทน เนื่องจากหนี้สินที่เกิดจากการลงทุนในภาคเกษตรแต่ละปีส่งผลทำให้ตัวเล...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.9 “ป่าชุมชนดงมัน…คลังอาหารโอทอปคนรักษ์ป่า”

ปัญหาภัยธรรมชาติเป็นปัญหาใหญ่ที่ชาวบ้านในเขตพื้นที่ป่าชุมชนดงมัน ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและเป็นเส้นทางน้ำไหลผ่าน ทำให้ประสบปัญห...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.7 ผลไม้ที่ขึ้นหน้าฟีดในสังคมออนไลน์ที่บ่อยที่สุดตอนนี้คงหนีไม่พ้นทุ...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.7 ผลไม้ที่ขึ้นหน้าฟีดในสังคมออนไลน์ที่บ่อยที่สุดตอนนี้คงหนีไม่พ้นทุเรียน ซึ่งมีหลากหลายพันธุ์ให้เลือกตามชอบ หนึ่งในนั้นคือ "ทุเรียนภูเขาไฟ" แต่กว่าจะมาโด่งดังอย่า...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.5 “เกษตรหลากหลาย สร้างความสำราญให้ชุมชน”

จากอดีตชุมชนที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างอ้อย ของชาวบ้านบึงสำราญ ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร ทำให้สร้างได้เพียงปีละ 1 - 2 ครั้ง เท่านั้น ส่งผลให้การพัฒนาหมู่บ้านเป็นไปได้ช้า บางปีถึงกับหยุดชะงั...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.4 “ธุรกิจเพาะกล้าบ้านท่าไม้ ยกระดับการผลิต สร้างความสำเร็จที่เปี่ยม...

ความสำเร็จกลุ่มเกษตรกรเพาะกล้าบ้านท่าไม้ จ.นครสวรรค์ ที่ยกระดับการทำนาแบบเดิมๆ สู่การทำนาแบบครบวงจร มีการชักชวนสมาชิกเข้ามาทำงานร่วมกันในรูปแบบกลุ่ม เน้นให้ทุกคนลงมือทำด้วยตัวเองในทุกกิจกรรมที่เกิด...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.2 “รวมใจเป็นหนึ่ง มุ่งมั่นพัฒนา คุณภาพมะม่วงสู่ระดับสากล”...

ปริมาณผลผลิตมะม่วงที่มากขึ้นของชาวสวนมะม่วง ต.หินซ้อน อ.พนมสารคราม จ.ฉะเชิงเทรา แทนที่จะเป็นเรื่องดีแต่กลับสวนทางกับราคารับซื้อในแต่ละปี ปัญหาส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการขาดคุณภาพและเอกลักษณ์ของมะม่วงที...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.1 ตอน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองจิกสี

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.1 ตอน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองจิกสี ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร "พัฒนาอาชีพ ปลูกพืชผักสวนครัว เสริมเศรษฐกิจชุมชน" จากวัฒนธรรมและรูปแบบการทำเกษตร...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน : ตอน “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านหนองโสน” ต.เขาคีริส อ.พราน...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน : ตอน "วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านหนองโสน" ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร "จากชุมชนเกษตรเชิงเดี่ยวที่เน้นปริมาณ สู่การทำเกษตรแบบผสมผสาน โดยพลิกวิกฤติ...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.22 ชุมชนต้นแบบกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเหล่าดู อ.หนองยวง อ.เว...

"จากหมู่บ้านที่ประสบปัญหาหนี้นอกระบบ พัฒนาจนได้รับการยอมรับว่ามีการบริหารและการจัดการกองทุนที่เข้มแข็ง สามารถยกระดับเป็นชุมชนต้นแบบกลุ่มออมทรัพย์ที่ไม่ต้องพึ่งพิงเงินสนับสนุนจากภายนอก" https://www....

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.19 “กาแฟนายูง” ของดีชุมชน สร้างวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน...

ชุมชนตำบลบ้านก้อน อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่เป็นภูเขากว่าร้อยละ 80 ทำให้มีสภาพอากาศที่เย็น และเป็นต้นกำเนิดของลำห้วยหลายสาย ดินจึงมีความอุดมสมบูรณ์สูง การเกษตรจึงถือเป็นอาชีพหลักของคนที่นี...

ข่าวน่าสนใจ