Home Tags สารคดีเสียงจากแผ่นดิน

Tag: สารคดีเสียงจากแผ่นดิน

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.19 “กาแฟนายูง” ของดีชุมชน สร้างวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน...

ชุมชนตำบลบ้านก้อน อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่เป็นภูเขากว่าร้อยละ 80 ทำให้มีสภาพอากาศที่เย็น และเป็นต้นกำเนิดของลำห้วยหลายสาย ดินจึงมีความอุดมสมบูรณ์สูง การเกษตรจึงถือเป็นอาชีพหลักของคนที่นี...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.18 บึงกาฬหน้าเดิน รวมกลุ่มสหกรณ์ จัดตั้งชุมนุม รับซื้อน้ำยางสด แปร...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.18 บึงกาฬหน้าเดิน รวมกลุ่มสหกรณ์ จัดตั้งชุมนุม รับซื้อน้ำยางสด แปรรูปหมอนยางพารา เพิ่มมูลค่าและสร้างทางรอดให้กับเกษตรกรชาวสวนยางกว่า 1 ล้านไร่ แต่กว่าจะประสบความสำเร...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.17 สร้างป่าชุมชนไม้พะยูง ป่าไม้พะยูงผืนสุดท้ายของโลก ตอนที่ 2

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าที่ต้นไม้หนึ่งต้นจะสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ให้ทั้งร่มเงาและความอุดมสมบูรณ์ และยังยากยิ่งกว่าในการที่จะดูแลและอนุรักษ์ต้นไม้เหล่านี้ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไม้ที...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.16 สร้างป่าชุมชนไม้พะยูง ป่าไม้พะยูงผืนสุดท้ายของโลก ตอนที่ 1

เวลาได้ยินข่าวเกี่ยวกับไม้พะยูง ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข่าวการลักลอบตัด เหตุเพราะไม้พระยูงเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีราคาในตลาดต่างประเทศสูง จนสถานการณ์ไม้พะยูงในบ้านเราเข้าขั้นวิกฤต การปลูกทดแทนก็ไม่อาจแก้...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน Season 2 EP.15 วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ ตอนที่ 2

จากความร่วมมือแก้ปัญหาพื้นที่ป่าทับซ้อนกับที่ทำกินของชาวบ้านชุมชนตำบลซับสีทอง จ.ชัยภูมิ จนก่อเกิดเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งในการปกป้องอนุรักษ์ผืนป่า และพัฒนาต่อยอดสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว และใช้ประโ...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.12 รวมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ลดต้นทุน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

สารคดีเสียงจากแผ่นดินตอนนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จากการวมกลุ่มผลิตเพื่อใช้เอง พัฒนาต่อยอดสู่แหล่งผลิตคุณภาพ สร้างอาช...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.11 เสียงจากแผ่นดิน บริหารจัดการน้ำ ปลูกพืชผสมผสาน สร้างชีวิตที่เป็...

จากชุมชนที่ประสบปัญหาความแห้งแล้งมาหลายสิบปี ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ก่อเกิดการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ทำให้วันนี้ชุมชนตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี กลายเป็นชุมชนที่เข็มแข็ง...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.6 ข้าวอินทรีย์ (ข้าวคุณธรรม) วิสาหกิจชุมชนร่วมใจบ้านโนนค้อทุ่ง ต.โ...

การรวมกลุ่มเพียงหยิบมือ แต่นำไปสู่การพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์คุณภาพ สร้างอาชีพ รายได้ อย่างยั่งยืนและมั่นคง https://www.youtube.com/watch?v=VWYTj3HOxqk&feature=youtu.be #เสียงจากแผ่นดิน #ศาส...

ข่าวน่าสนใจ