หน้าแรก หัวข้อข่าว สารคดีเสียงจากแผ่นดิน

ข่าว: สารคดีเสียงจากแผ่นดิน

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5-EP.18 : “ปลาหมอไทยชุมพร 1” แหล่งเพาะเลี้ยงใหญ่ที่สุโขทัย

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 - EP.18 : "ปลาหมอไทยชุมพร 1" แหล่งเพาะเลี้ยงใหญ่ที่สุโขทัย เกษตรกรลดพื้นที่นา ขุดบ่อเลี้ยงจำหน่ายสร้างรายได้มานานกว่...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5-EP.17 : ชุมชนบ้านวังศรีไพร ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5-EP.17 : ชุมชนบ้านวังศรีไพร ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย แหล่งเพาะเลี้ยงปลาหมอชุมพร 1 ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ #ชุมช...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5-EP.16 : 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา นราธิวาส และปัตตานี ลุยผลิตทุเรียนคุณภาพ

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 - EP.16 : 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา นราธิวาส และปัตตานี ลุยผลิตทุเรียนคุณภาพ ยึดทฤษฏีใหม่แบบปราณีต พลิกวิถีชุมชนสร้างท...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 – EP.15 : “กลุ่มออมทรัพย์เพชรเกษม 81” รวมกลุ่มสร้างอาชีพ ดึงคนในชุมชนพัฒนาตน...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 - EP.15 : "กลุ่มออมทรัพย์เพชรเกษม 81" รวมกลุ่มสร้างอาชีพ ดึงคนในชุมชนพัฒนาตนเอง #ชุมชนเข้มแข็ง #ออมเงิน #เคหะบ้...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 – EP.14 : “ศพก. ภูผาม่าน” @ขอนแก่น แหล่งเรียนรู้คู่กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 - EP.14 : "ศพก. ภูผาม่าน" @ขอนแก่น แหล่งเรียนรู้คู่กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พัฒนาอาหารนำรายได้เข้าชุมชน #ชุมชนท่...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5-EP.13 : บ้านหนองโขลง สิงห์บุรี ฟื้นฟูทรัพยากร สร้างกลุ่มอาชีพ พัฒนาแหล่งท่อง...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 - EP.13 : บ้านหนองโขลง สิงห์บุรี ฟื้นฟูทรัพยากร สร้างกลุ่มอาชีพ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร #ชุมชนท่องเที่ยว ...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5-EP.11 : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทะเลน้อย..ระยองฮิ

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 - EP.11 : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทะเลน้อย..ระยองฮิ หมู่บ้านท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง . #ท่องเ...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน Ss.5-EP.10 “ศูนย์ข้าวชุมชน” ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา รวมกลุ่มผลิตหวัง ดันข้าว...

จากปัญหาการผลิตข้าวที่ไม่ได้คุณภาพ สู่การรวมกลุ่มผลิต ดันราคาข้าวได้ถึงตันละ 100,000 บาท #โรงเรียนชาวนา #ทำนา #เสียงจากแผ่นดิน #ควนรู #สง...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5-EP.9 : ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร @บ้านมหาสอน ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

การคิดริเริ่มพัฒนาชุมชนด้วยการนำภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาประยุกต์เพิ่มมูลค่า สามารถยกระดับทำให้ชุมชนบ้านมหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี กลายเป็นแ...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 – EP.8 : เลี้ยงแพะ เพาะไก่ขาย แปรรูปไม้จำหน่าย ที่กลุ่มอาชีพบ้านบางเอียง...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 - EP.8 : เลี้ยงแพะ เพาะไก่ขาย แปรรูปไม้จำหน่าย ที่กลุ่มอาชีพบ้านบางเอียง #บ้านบางเอียง #กลุ่มออมทรัพย์ #เสียงจากแ...

ข่าวเด่นวันนี้