หน้าแรก หัวข้อข่าว สารคดีเสียงจากแผ่นดิน

ข่าว: สารคดีเสียงจากแผ่นดิน

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.6 ข้าวอินทรีย์ (ข้าวคุณธรรม) วิสาหกิจชุมชนร่วมใจบ้านโนนค้อทุ่ง ต.โ...

การรวมกลุ่มเพียงหยิบมือ แต่นำไปสู่การพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์คุณภาพ สร้างอาชีพ รายได้ อย่างยั่งยืนและมั่นคง https://www.youtube.com/w...

ข่าวเด่นวันนี้