หน้าแรก หัวข้อข่าว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ข่าว: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ภารกิจ วช. ปี’63 สางโจทย์ท้าทาย-ยกระดับการวิจัย

การจัดตั้งกระทรวงใหม่อย่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) อย่างเป็นทางการในปีที่่ผ่านมา นอกจากดูแลการศึกษาในภาพรวมแล...

มหกรรม “งานวิจัยแห่งชาติ” พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง-มั่งคั่ง-ยั่งยืน

คอลัมน์ ช่วยกันคิด โดย พิเชษฐ์ ณ นคร ระหว่างวันที่ 9-13 ส.ค. 2561 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบ...

ข่าวน่าสนใจ