Home Tags สิ่งปลูกสร้าง

Tag: สิ่งปลูกสร้าง

คลังแจง 7 ข้อเท็จจริงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า “ขณะนี้ได้ปรากฏมีการเผยแพร่ข่าวสารที่คลาดเคลื่อนและไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับร่างพระราช...

ใครแหกกฎ…ยกมือขึ้น

คอลัมน์ สามัญสำนึก โดย พิเชษฐ์ ณ นคร ไม่น่าเชื่อว่านโยบายแก้ปัญหาการล่วงล้ำลำน้ำที่กรมเจ้าท่าประกาศขึงขังว่า จะลงดาบผู้บุกรุกปลูกสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งแพปลา ท่าเรือ ฯลฯ ที่ไม่รายงานกา...

SMEs พร้อมรับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คอลัมน์ Smart SMEs โดย สุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ ธนาคารกสิกรไทย ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีการปฏิรูปกฎหมายภาษีจำนวนมาก รวมถึงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะมาใช้แทนภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้...

เจาะลึกภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง “หอการค้าไทย” สรุปข้อยกเว้น-ขอลดหย่อน

หลังจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบรับหลักการพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... เมื่อเดือนมีนาคม 2560 ขณะนี้กรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่าง และสนช.อยู่ระหว่างศึกษ...

ข่าวน่าสนใจ