หน้าแรก หัวข้อข่าว สุขภาพดีกับรามา

ข่าว: สุขภาพดีกับรามา

มะเร็งปากมดลูก ป้องกันได้

คอลัมน์ : สุขภาพดีกับรามาฯ ผู้เขียน : อ.นพ.กฤษดา ไพรวัฒนานุพันธ์ สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรง...

โรคฝีดาษวานร อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว-เศรษฐกิจ

คอลัมน์ : สุขภาพดีกับรามาฯ ผู้เขียน : อ.พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธ...

ว่าด้วยเรื่อง การกรน

คอลัมน์ : สุขภาพดีกับรามา ผู้เขียน : ผศ.นพ.สิทธิ์เทพ ธนกิจจารุ อาจารย์พิเศษภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย...

โรคไตเรื้อรัง

คอลัมน์ : สุขภาพดีกับรามาฯ ผู้เขียน : รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ โรคไต ถือเป็นโรคที่คนไทยเป็นกันมากติด 1 ใน 3 ของทวีปเอเชีย ส่วนหนึ่งเก...

นอนดีมีวินัย โลกสดใส ใจแข็งแรง

คอลัมน์ : สุขภาพดีกับรามาฯ ผู้เขียน : ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ ศูนย์โรคการนอนหลับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา...

ท้องผูกต้องทำยังไง

คอลัมน์ : สุขภาพดีกับรามา ผู้เขียน : อ.พญ.ศุภมาส เชิญอักษร ท้องผูกเป็นอาการที่สามารถเกิดได้กับทุกคน เนื่องจากลำไส้มีการบีบตัวหรือเคลื่อนตั...

โรคติดเชื้อจากน้ำ อันตรายกว่าที่คิด

สุขภาพดีกับรามาฯ อ.พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด ช่วงหน้าฝนน้ำล้นตลิ่ง น้ำล้นเขื่อนแบบนี้นอกจากปัญหาดำเนินชีวิตและด้านเศรษฐกิจแล้ว การสัญจร...

เด็กนอนกรน ไม่ใช่เรื่องเล็ก อาจนำไปสู่ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

สุขภาพดีกับรามาฯ พญ.อัญชนา ทองแย้ม นอนกรนเป็นปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก ในต่างประเทศพบความชุกของการนอนกรนเป็นประจำร้อยละ 2.4-17.1 และความชุกของภา...

การรับมือและรักษา ภาวะปัสสาวะบ่อยเกิน

สุขภาพดีกับรามาฯ ศ.นพ.วชิร คชการ ภาวะปัสสาวะบ่อยเกินไป แม้จะไม่อันตรายแต่เป็นภาวะที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน หลายคนอาจจะไม่รู้ตัวว่...

เมื่อติดโควิดแล้ว เป็นอีกได้หรือไม่?

คอลัมน์ สุขภาพดีกับรามาฯ โดย พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด อาจมีหลายคนสงสัยว่า การติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (SARS-CoV-2) หรือท...

ข่าวเด่นวันนี้