Home Tags หน่วยทำฟันพระราชทาน

Tag: หน่วยทำฟันพระราชทาน

ปิดทองหลังพระฯ จับมือ คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ ออกหน่วยทำฟันพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติ ร.10 พื้นที่ชายแดนใต...

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดยะลา และสำนักง...

ข่าวน่าสนใจ