Home Tags องค์การอนามัยโลก(ฮู)

Tag: องค์การอนามัยโลก(ฮู)

‘องค์การอนามัยโลก’ เผย ‘ดื่มมากเกินไป’ ทำคนตายปีละ 3 ล้าน

องค์การอนามัยโลก(ฮู)ระบุ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้คนมากกว่า 3 ล้านคนในปี 2559 โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นชาย ราว 1 ใน 3 ของการเสียชีวิตจากแอลกอฮอล์มาจากอาการบ...

‘ฮู’ เตือนประชากรโลก 1 ใน 4 ออกกำลังกายไม่พอ ชี้พวกนั่งทำงานติดโต๊ะ เสี่ยงสารพัดโรค

องค์การอนามัยโลก(ฮู)ออกมาเตือนว่า ผู้คนทั่วโลกยังคงขาดการออกกำลังกายในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้รายงานของฮูประเมินว่าผู้คนราว 1 ใน 4 ของโลก หรือ 1.4 พันล้านคน ยังคงไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายมากพอ ฮูได้...

ข่าวน่าสนใจ