Home Tags อดุลย์ โชตินิสากรณ์

Tag: อดุลย์ โชตินิสากรณ์

ค้าต่างประเทศชี้ระเบียบส่งออก “ช้าง” ที่ประกาศใช้ เป็นเพียงส่งออกเพื่องานวิจัย ไม่ใช่การค้าขาย

กรมการค้าต่างประเทศชี้แจงกรณีเข้าใจผิดเกี่ยวกับการออกระเบียบประกาศ ส่งออก “ช้าง” ยืนยันการอนุญาตเป็นการส่งออกเพื่องานศึกษาวิจัย และเชื่อมสัมพันธไมตรีเฉพาะภาครัฐเท่านั้น ไม่มีการอนุญาตให้ส่งออกเพื่อการ...

ปลื้มยอดการใช้สิทธิประโยชน์ลดภาษี FTA-GSP ช่วง 2 เดือนแรก ทะลุ 11,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

ปลื้มยอดการใช้สิทธิประโยชน์ลดภาษี FTA-GSP ช่วง 2 เดือนแรก ทะลุ 11,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ‘อาเซียน’ยืนหนึ่งตลาดส่งออกที่ใช้สิทธิสูงสุด กรมการค้าต่างประเทศ เผย การใช้สิทธิประโยชน์ FTA และ GSP ช่วง 2 เดื...

คต. เริ่ม 1 เม.ย. ใช้หนังสือรับรองฯแบบใหม่ไปอินโดนีเซีย

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สำนักเลขาธิการอาเซียน แจ้งถึงการให้สัตยาบันพิธีสารฉบับที่หนึ่ง เพื่อแก้ไขความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ซึ่ง...

สนช. ผ่านร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ

สนช. ผ่าน ร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ หวังไต่สวนผู้ที่ทำการหลบเลี่ยง AD เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ คาดจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 180 วันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา นายอดุ...

พาณิชย์เคาะไม่ขยายมาตรการปกป้อง (SG) สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือ

คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้องมีมติในการพิจารณาผลการทบทวนชั้นที่สุด ไม่ขยายเวลาการใช้มาตรการปกป้อง (Safeguard : SG) สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่นๆ ต่อไปเป็นครั้งที่ 3 หลังพิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมดที่...

ปิดจ๊อบระบายข้าว ขาดทุน 2.5 แสนล้านบาท

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ สรุปผลการระบายข้าวสารในสต๊อกรัฐบาลตั้งแต่เดือน พ.ค. 57-ธ.ค. 61 รวม 16.84 ล้านตัน มูลค่ารวม 145,080 ล้านบาทลดภาระค่าเก็บรักษาข...

คปป. มีมติไม่ต่ออายุการใช้มาตรการปกป้องสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่นๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน

คปป. มีมติไม่ต่ออายุการใช้มาตรการปกป้องสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่นๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน หลังพิจารณาแล้วไม่พบความเสียหายอย่างร้ายแรงต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกร...

“พาณิชย์” เลื่อนบังคับใช้ประกาศควบคุมสินค้าที่ใช้ได้ 2 ทางไปเป็นปี’63

“พาณิชย์” เลื่อนวันบังคับใช้ประกาศควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทางไปเป็นปี 63 เพื่อให้หน่วยงานและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อม นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื...

รัฐบาลปิดจ๊อบระบายข้าวค้างสต๊อก16.84ล้านตัน มูลค่า1.45แสนล้าน

กรมค้าต่างประเทศ ปลื้มปิดจ๊อบระบายข้าวค้างสต๊อกสำเร็จ ปริมาณ 16.84 ล้านตัน มูลค่า 1.45 แสนล้านบาท ลดภาระรัฐได้เดือนละ 1 พันล้านเกลี้ยง ขณะที่การส่งออกข้าวไทยปี 61 ทะลุ 11.13 ล้านตัน ส่วนปี 62 มองเบื้อ...

เร่งแก้กฎหมาย สกัดเลี่ยงภาษีทุ่มตลาด

ความคืบหน้าในการยกร่างแก้ไข "พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ" ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่ว่าด้วย "มาตรการตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (anticircumvention...

ข่าวน่าสนใจ