Home Tags อมรินทร์พริ้นติ้งฯ

Tag: อมรินทร์พริ้นติ้งฯ

ไทยเบฟ ร่วมกับ อมรินทร์พริ้นติ้งฯ ส่งเสริมเยาวชนไทย รักการอ่านหนังสือ

โครงการส่งความรู้ สร้างความสุข ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ของความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงา...

ข่าวน่าสนใจ