Home Tags อัตราจ้างงานในออสเตรเลีย

Tag: อัตราจ้างงานในออสเตรเลีย

อัตราจ้างงาน “ออสเตรเลีย” พุ่งขึ้นมากสุดในเดือนมิ.ย. “กลุ่มงานด้านวิทย์-เทคนิคต่างๆ” โตไว...

รอยเตอร์ส รายงานว่า อัตราการจ้างงานของออสเตรเลียเพิ่มสูงขึ้นในเดือนมิถุนายน เเละนับว่ามากที่สุดในปีนี้ เป็นผลมาจากบริษัทมีเเรงงานที่ทำงานเต็มเวลามากขึ้น เเต่อัตราว่างงานยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สา...

ข่าวน่าสนใจ