Home Tags “อาร์คซอฟท์” (ArcSoft)

Tag: “อาร์คซอฟท์” (ArcSoft)

รู้จัก “อาร์คซอฟท์” เบื้องหลังผู้ผลิต กล้องสมาร์ทโฟนระดับโลก

เทคโนโลยีกล้องถ่ายรูปในสมาร์ทโฟนปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าให้ภาพที่สวยงามไม่แพ้กล้องมืออาชีพ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความสามารถของกล้องสมาร์ทโฟนก้าวไกลไม่ใช่เพียงเลนส์คุณภาพสูงอย่างเดียว แต่เป็นเทคโนโลยีปัญญา...

ข่าวน่าสนใจ