Home Tags เงินท้องถิ่น

Tag: เงินท้องถิ่น

สนับสนุนให้ใช้ “เงินท้องถิ่น”

คอลัมน์ คนเดินตรอก โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ในการสัมมนาประจำปีของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ว่าท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย แนะนำให้บริษัทข้ามชาติเอกชนและคงจะรวมไปถึงรัฐวิส...

ผันเงินท้องถิ่นต้องถึงมือชุมชน

บทบรรณาธิการ การนำเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ 1.5 แสนล้านบาท จากทั้งหมด 3 แสนล้านบาท เป็นนโยบายที่รัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนให้เห็นผลภายใน 4 เดือนจากนี้ไป เพื่อให้ผู้มีรายไ...

“สมคิด” เล็งถกกรมบัญชีกลางแก้อุปสรรคดึงเงินท้องถิ่น 1.7 แสนล้านบาท หนุนพัฒนาชุมชน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า แนวคิดใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนนั้น จะหารือกับทางกรมบัญชีกลางให้พิจารณาว่า ระเบียบกติกาอะไรที่เป็นอุปสรรค จะ...

ข่าวน่าสนใจ