Home Tags เงินฝากออมทรัพย์

Tag: เงินฝากออมทรัพย์

คลังดัดหลังแบงก์หัวใส แนะลูกค้าเลี่ยงภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เกิน 2 หมื่นบาท

ขุนคลังดัดหลังแบงก์หัวใสแนะลูกค้าเลี่ยงภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เกิน20,000บาท ติดดาบสรรพากรส่องทุกบัญชี โฆษกสรรพากรชี้ลูกค้าต้องให้ความยินยอมแบงก์ส่งข้อมูลสรรพากรไม่เช่นนั้นต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย 15%...

“ขุนคลัง” เผยสรรพากรเล็งเลิกยกเว้นภาษีดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 15%

ขุนคลังเผยสรรพากรเล็งเลิกยกเว้นภาษีดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 15% หลังอธิบดีเจอเองพนักงานแบงก์เสนอปิดบัญชีก่อนดอกเบี้ยแตะ 2 หมื่นบาท เพื่อประหยัดภาษี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวในงาน...

ข่าวน่าสนใจ